rvhj header

Bianca van Kaathoven (SP), Karin Wagt (CDA), Ferry van den Broek (VVD), Marco van Dorst (D66) en Tom van den Nieuwenhuijzen (GroenLinks) gaan de komende weken strijden om de Eindhovense titel ‘Raadslid van het Jaar’. Na een publieksavond en een stemming onder de bevolking wordt de uiteindelijke winnaar op dinsdag 17 december bekend gemaakt. Hij of zij wordt dan de opvolger van PvdA’er Frank Depla.

Het vijftal treedt zondag 17 november voor het eerst gezamenlijk naar buiten tijdens de maandelijkse talkshow SPAM in grand café Meneer Frits aan de Markt. Zij worden daar vanaf 12.30 uur aan de tand gevoeld door presentator Annemoon Langenhoff. Bij die gelegenheid worden ook de drie raadsleden gepresenteerd, die in aanmerking komen voor de titel ‘Talent van het Jaar’. Hierbij gaat het om: Jessica van Eijs (D66), Joost de Jong (VVD) en Ernest Maas (SP).

Drie dagen later - woensdag 20 november om 20.30 uur - staan de vijf raadsleden tegenover elkaar tijdens de publieksavond in de Oude Rechtbank aan het Stratumseind. Zij moeten dan aangeven waarom hij of zij de beste kandidaat is voor de titel. Bovendien moeten ze op specifieke vragen van de presentatoren Corrie de Leeuw (Eindhovens Dagblad) en Michel Bosgra (Studio040) duidelijk maken waar ze voor staan. Ook vanuit de zaal kunnen vragen gesteld worden. De genomineerden worden nauwkeurig gevolgd door een deskundige jury, die aan het eind van de avond beslist welke drie raadsleden doorgaan naar de eindstrijd. Eenzelfde procedure wordt gevolgd met de ‘Talenten’, waarvan er uiteindelijk één zal afvallen. Deze avond is voor iedereen vrij toegankelijk.

Daags na de publieksavond kunnen Eindhovenaren zich in de strijd mengen. Op de site www.raadslidvanhetjaar.nl kunnen zij hun stem uitbrengen op hun favoriete raadslid. De stem dient vergezeld te gaan van een motivatie. Ook via Twitter en Facebook kan de bevolking een voorkeur uitspreken. Eenzelfde procedure wordt vanaf 21 november van kracht voor het ‘Talent van het Jaar’.

bron: Raadslid van het Jaar