Overzicht van 2009

  Image

  En dan nu, gaan we over naar de bekendmaking van winnaar.
  De persoon die van de winnaar 2008, Aline Zwierstra, de Jan van den Biggelaar Wisselbokaal gaat overnemen.

  Wie is het RAADSLID VAN HET JAAR 2009?

  HET EREPODIUM:

  De bronzen plak, PLAATS 3: MONIQUE LIST

  Vorig jaar op de derde plaats geeindigd en haar positie bestendigd.

  Een prima raadslid dat haar woorden met zorg kiest en weet waarover ze praat. Zonder zich tot hak- en breekwerk te laten verleiden laat zich niet meer met kluitjes in het riet sturen. Als er een afkeurende motie komt dan is ie ook terecht. Niet voor de buhne, maar op inhoud.
  De huidige lijsttrekker van de VVD, een dame die staat voor gedegen kwaliteit.

  Image

  Dan gaan we over naar Zilver, de 2e plaats: JOOST HELMS

  Een man doorbreekt de voortdurende hegemonie van de vrouwen bij deze verkiezingen en dat is erg knap.

  Deze persoon geeft een zakelijke insteek aan het raadswerk en ziet waar de tegenstellingen overbrugd kunnen worden op moeilijke dossiers. Dat hij een bruggenbouwer is laat hij zien door op belangrijke dossiers net de goede toon te kiezen waar zowel voor- als tegenstanders mee kunnen leven. Met een aanpassing of bemiddeling van bestaande tegengestelde moties of amenderingen tracht hij middels wederzijdse matiging zo een gedegen meerderheid achter zich te krijgen en dat wil nogal eens lukken. Een echte ‘reaal-politiker’waarmee zaken te doen valt.
  Een man die naast zijn publieke besognes zijn eigen zaken in Eindhoven bestiert en in de praktijk ondervindt hoe ambtelijke stroperigheid voor een ondernemer koppijn en onbegrip veroorzaakt en goed weet als praktijkman wat er nog beter kan.

  De 2e plaats is dus eveneens voor een liberale politicus,
  de nummer 2 van de VVD-kieslijst, JOOST HELMS

  Image

  DE WINNAAR EN RAADSLID VAN HET JAAR 2009

  Ik hoef er niet al te veel meer over te zeggen want ook vorig jaar scoorde deze politica al zeer hoog.

  Vorig jaar op 2 en nu bovenaan.
  De aanbevelingen die toen golden komen dit jaar in versterkte mate terug.

  Kwam dit jaar nog meer tot haar recht en liet zich niet alleen horen bij de belangrijke dossiers in dit jaar, maar was veelal ook de spil van het debat en voerde mede de regie. Vervalt niet in te verregaande retoriek, maar zegt op pakkende wijze waar de schoen knelt en geeft minder gemakkelijk toe en laat zich niet ringeloren door halve toezeggingen en vaagheden. Het College, maar ook collegae in de Raad kunnen niet meer om dit Raadslid heen. Met name is dat knap als je weet dat je slechts een beperkt stempotentieel in eigen gelederen hebt. je moet het dan van inhoud en toonzetting hebben en dat doet ze optimaal. Is verbindend zowel naar oppositie als coalitie en scoort communicatief heel goed.

  Inmiddels is ze opgeklommen tot lijsttrekker. Gedreven en gedurfd en ze gaat er voor. Heeft laten zien dat kwaliteit altijd snel komt en is in een paar jaar tijd niet meer weg te denken uit de Raad. De stemming was overweldigend en er is geen enkel misverstand wie de titel dit jaar verdient: Renate Richters.

  Image

  Nieuwjaarsreceptie LE en bekendmaking RAADSLID 2009

  JAN VAN DEN BIGGELAAR WISSELBOKAAL

  Op zaterdag 2 januari 2010, de 60ste verjaardag van de echtgenote van een oud-raadscollega, (waarover zodadelijk meer), werd de wisselbeker voor het BESTE RAADSLID VAN HET JAAR voorzien van een naam. We houden hiermede een collega in ons midden die ons, veel te vroeg, in 2009 ontviel.

  Hij was naast oud-fractievoorzitter en oud-wethouder, ten tijde van overlijden voorzitter van het presidium en waarnemend voorzitter van de gemeenteraad van Eindhoven. Maar bovenal was deze man een collega in de Raad, waarmee je hardnekkig scherp kon debatteren maar ook weer snel kon lachen. Een menselijke mens. Een mooie collega.
  Ik bewaar de beste herinneringen aan hem, ook als we tegenover elkaar stonden in standpunt. Ik vond het een meesterlijk tegenstander juist door zijn emotie en betrokkenheid en de tijden van Wiegel-Den Uyl gonsden door mijn hoofd als ik hem tot lichtelijke wanhoop dreef. Maar juist de scherpte in de debatten schepte een band. En de naam die ik hem gaf: "De Eindhovense Joop den Uyl", nou daar was ie best trots op.

  In de beginjaren in de Raad, toen Jan nog fractievoorzitter was, voerde alle kopmannen en vrouwen het woord over een belangwekkend onderwerp. Na al die voordrachtenallemaal aangehoord te hebben, bracht ik eindverslag uit van mijn oordeel over dat theatergebeuren. "Jan, jouw bijdrage was ditmaal de beste, helemaal top, inhoudelijk sterk en kernachtig". Jan glimde en fluisterde: "dat vond ik zelf eigenlijk ook wel..". Het was waar. Eerlijk is eerlijk. Ook politieke tegenstanders kan ik waarderen als ze kwaliteit neerzetten.
  Hij vond mij daarbij ook dikwijls een intrigant en als ik hem in het vaarwater zat, nou dan waren de rapen gaar en was er helemaal niks meer goed van Van Bussel, een rotjong !
  Mooi als je dan een paar dagen later samen, een dag voor zijn Zuid-Afrika-reis (Jan mocht gaan in plaats van onze Jos Peters), samen op het terras van de Rozenknop wat evalueert en het niet eens wordt maar wel de scherpe kanten er vanaf slijpt bij een glas rooie wijn (want wat rooien wegwerken mag, zei Van Elk altijd), dan besef je hoe leuk politiek eigenlijk is. Ik heb het altijd, en nog wel, met veel plezier gedaan en het was een verrijking om mee te draaien in die molen van feitelijk hoogwaardig amateurisme. de menselijke maat is daarbij heel erg belangrijk. En op dat veld spraken Jan en ik dezelfde taal.

  We houden Jan een beetje in ons midden op deze manier door uitreiking van zijn bokaal, eens per jaar.
  De winnaar van de titel "Beste Raadslid van het Jaar' krijgt hem uitgereikt, de: 

  JAN VAN DEN BIGGELAAR-WISSELBOKAAL

  Image

  Uitnodiging nieuwjaarsreceptie 2 jan 2010

  ‘leefbaar Eindhoven’ houdt traditiegetrouw op de dag na nieuwjaar, op 2 januari de nieuwjaarsreceptie. Op deze receptie zal tevens bekend gemaakt worden wie HET BESTE RAADSLID van 2009 is geworden. U bent allen van harte uitgenodigd in het Stadspaviljoen, aanvang 16:30 uur, waarbij de eindtijd gepland is op 20:30 uur.

  Ambtelijke apparaat, concernstaf en direktie, maar zeker ook de zeer gewaardeerde medewerkers van catering en bewaking en bodes, kortom de gehele werkvloer alsmede gemeentesecretaris, wethouders en burgemeester en alle gewaardeerde collega-fracties en besturen, maar vooral ook de burgers die een leefbare stad van belang vinden zijn allen van harte uitgenodigd om wensen voor 2010 uit te wisselen.

  Het jaar 2010 staat dan te beginnen, een politiek interessant jaar, want de gemeenteraad en wethoudersdivisie gaat zich, tenminste deels, vernieuwen. Daarvoor is echter eerst de burger aan zet, die zich op 3 maart mag uitspreken.
  2 januari staat daarom mede in het teken voor de aftrap van de verkiezingscampagne voor de gemeenteraadsverkiezingen die zo’n 2 maanden nadien gehouden worden.

  Tijdens de receptie kunt u behalve de oude getrouwen binnen partij en bestuur ook kennismaken met de nieuwkomers binnen onze partij, waarvan sommigen voornemens zijn om er 4 jaar met een enorme drive tegenaan te gaan en in de frontlinie willen gaan meedraaien.

  Tevens zal, naar een vorig jaar ingezette traditie, het Raadslid van het Jaar bekend gemaakt worden. Daarover binnenkort meer.

  Verkiezing Raadslid van het Jaar 2009

  Het jaar 2009 nadert weer het einde. Zo rond de kerstdagen en oud en nieuw is het standaard de tijd om lijstjes te maken en terug te blikken op de hoogte- en dieptepunten in het aflopende jaar.

  Wat ging er goed en wat ging er minder goed. Was het een succesvol jaar, zoals de coalitie veelal euforisch uitroept, of was het meer dan eens een puinhoop ? Dat laatste geluid horen we wat steviger vanuit de zijde van de oppositiepartijen. Behalve dan van brave Ko, die bijna alles met een glimlach wel weet te waarderen en vooral positief wil overkomen.

  Ik heb meermalen betoogd dat het mij vooral om mensen gaat in de politiek, ieder verschillend en dat is eigenlijk wel zo mooi. De kleur van het petje dat ze op hebben is vers twee. De eigenheid van de persoon zegt mij namelijk ook veel. In dat verband weet ik het wel te waarderen als bij een belangrijke zaak een persoon een geheel eigen afweging maakt en principieel niet mee kan met de fractie. Politiek is dat eigenlijk ‘not-done’, maar in zware afwegingen en principiële kwesties kan het. We zagen het onlangs weer bij de Partij van de Arbeid, een scheuring van afweging waarbij woordvoerder anders stemt dan fractievoorzitter (niet wenst mee te stemmen dus). Een fractiewoordvoerder is meestal een sterke richtinggevende faktor en overrulen van een dergelijk cruciaal raadslid is eigenlijk niet correct. Maar het gebeurt wel. Omdat geen mens hetzelfde is.
  Ik houd van diversiteit. Nederland is daar sterk in over alle eeuwen heen, alleen de laatste decennia gaan we wat mee in de mainstream die door Europa gaat.

  2009 is bijna om. Een jaar dat voor mij in het teken stond van het wegvallen van Jan van den Biggelaar, een collega die ik als een maatje beschouwde, hoewel hij mij meermalen vervloekt moet hebben. Dat hij kwaad wegbeende uit de Gemeenteraad omdat ik een interpellatie wenste over een dramatisch dossier, een ambtenarenverhuizing die zo ontzettend stroef verliep en waarbij de financiële tegenvallers niet aan de Raad werden gemeld, maar er wel aan zaten te komen. Maar Jan noemde mij intrigant en manipulant en wenste die interpellatie te verbieden. “Iedereen de zaal uit”, riep hij uit, “waar gaat dit over “ en hij beende weg. Oei wat was ie boos. Maar na een halve dag kwam ie er weer op terug en lachten we weer samen. Dat was mooi. Jan van den Biggelaar was een gouden vent en ik noemde hem altijd de Eindhovense Joop den Uyl en dat beviel hem wel. Langzaam, heel langzaam, groeiden we toch naar elkaar toe met waardering en onderling respekt. Dat betekende echter zeker niet dat we het eens waren over veel thema’s.
  Ik heb veel raadsleden weten te waarderen, ieder met eigen eigenschappen, stille krachten en veelpraters, drukke baasjes (en bazinnen), ieder zijn of haar meug. Een veelzijdige stad en dus een veelzijdige gemeenteraad.

  Maar hoe zit het met de kwaliteit? Twaalf fracties, variërend van 13 leden tot 1 lid, een bonte verzameling groepen. Te groot? Ja, toch wel. Minder fracties zou gemakkelijker werken betekenen. De hoop dat het aantal minder wordt is bij mij voorlopig vervlogen.

  Eindejaarslijstjes opmaken en terugblikken, dat ga ik de komende week eens doen. Het is er de tijd voor. Wie verdient het predikaat BESTE RAADSLID 2009? En wie was de beste WETHOUDER in de 4 afgelopen jaren?
  Wat was de BESTE FRACTIE ? En wie krijgt de verbeterings-award, omdat het toch nog niet is wat het zou moeten zijn ? Voorgaand jaar heb ik die erkenning maar achterwege gelaten, maar ik denk er hard over om dit jaar toch maar ook deze persoon te onderscheiden. Noem het maar een aanmoediging.

  Natuurlijk ga ik niet over een nacht ijs en zal ik deskundige mensen raadplegen. Mensen die er beroepshalve een goeie kijk op hebben.
  Binnenkort zullen de nominaties bekend worden.

  En op 2 januari rond 18.00 uur zullen de winnaars bekend worden gemaakt. In het Stadspaviljoen, waar na 105 jaar Dommelsch bier, dan Bavaria getapt zal worden en de Eindhovense onderkoning Willie Welten zijn zetel heeft overgedragen.
  Komt allen. U bent van harte uitgenodigd.