Overzicht van 2012

  FRANK DEPLA RAADSLID VAN HET JAAR 2012

  Gisterenavond is in een sfeervolle ambiance bij Mijnheer Frits tot Raadslid van het Jaar 2012 gekozen, de PvdA-er Frank Depla. Het was een uitermate ‘close call’met de beide andere genomineerden Bianca van Kaathoven (SP) en Marco van Dorst (D66). Talent 2012 werd de VVD-er Ferry van den Broek. Lees hieronder het verslag van de Jury:

  Verkiezing Raadslid van het Jaar 2012 (rapport)

  Inleiding:

  Voor de vijfde keer al weer  is de verkiezing gehouden van raadslid van het jaar! De verkiezing is bedoeld om de raad- en het werk van de raad- positief in de schijnwerpers te zetten. Het gaat hierbij vooral om initiatief, bijdrage in het debat, zichtbaarheid in de stad en behaald resultaat.Niet incidenteel, maar ook op basis van continuïteit:rol en bijdrage gedurende het jaar. De winnaar is kortom een uitstekend ambassadeur -of ambassadrice- voor  het bestuur van de stad.
  Tijdens de raadsperiode…. niet per se alleen bij de raadverkiezingen om de vier jaar.

  Wij hebben dit jaar een opzet gevolgd waarbij  het publiek nadrukkelijker  is geconsulteerd om de zichtbaarheid in de stad –van de raad en ons initiatief- te verhogen. Na de voorronde zijn er 3 genomineerden overgebleven voor de titel raadslid van het jaar en twee kandidaten  voor de categorie talent.
   
  Bij de bepaling van de  uiteindelijke  uitslag is gecorrigeerd voor eventuele vertekeningen. De stemverklaringen waren –zoals aangegeven– mede leidend: Waarom is iemand de favoriet? Partijvoorkeur alleen volstaat niet, het gaat om de persoon!

  Voor ik nu aan de uitslag toekom, dank namens de organiserende Stichting aan onze partners: Studio040, het Eindhovens Dagblad, de Frits, SPAM, het Stadspaviljoen, het Muziekgebouw Eindhoven, en EHV 365. De verkiezing begint, mede door hun bijdragen, steeds meer te leven! Nu al zijn er contacten over de opzet voor volgend jaar. Dat wordt sowieso een mooi evenement omdat die dan plaatsvindt vlak voor de gemeenteraadsverkiezingen. En dan nu -en dan nu- de uitslag:

   

  Talent  van het Jaar

  Bij de  keuze voor het talent van het jaar ging de uiteindelijke strijd tussen twee gepassioneerde raadsleden met een totaal verschillende stijl, Ferry van de Broek en Hafid Bouteibi. Ze tonen allebei initiatief. Beiden zijn  enthousiast, maatschappelijk zeer geëngageerd. Ze zijn  op veel plaatsen actief in de stad- vanuit een ander  gedachtegoed- maar daar gaat het vanavond niet om. De een zit volop de sociale media, de “twitter koning” wordt hij genoemd, de ander doet daar minder mee, maar is zeer aanspreekbaar.

  Wat zegt men over Ferry vd Broek? Hij voelt zich in de politiek als een vis in het water. Hij heeft energie voor drie; bij de landelijke verkiezingen was hij actief  “campagnemonster”. Hij  roert in de commissie en in de raad zijn mond. Hij zette zich onder meer in voor de waardering van de jonge vrijwilliger. Men zegt: Hij communiceert sterk. Hij is een beetje een jonge hond, wordt steeds beter in het debat, mede door zijn goede voorbereiding . Hij heeft een groot netwerk, ondernemers lopen met hem weg.  Maar bijvoorbeeld ook studenten prijzen hem:  Hij is  als vice- fractievoorzitter  een voorbeeld voor jongeren. Hij was al eerder zeer positief  opgevallen - wordt deze  derde keer het spreekwoordelijke driemaal scheepsrecht?

  Of wordt het de stijgende ster Hafid Bouteibi, hij onderscheidt zich steeds meer. Hij wil echt iets voor de stad betekenen zegt men. Zijn welsprekendheid, zijn helder  taalgebruik  is opgevallen. Hij is goed gedocumenteerd. Hij laat zich niet snel van zijn stuk brengen, blijft rustig. Hij draait niet om de zaak heen; hij kan naast  zich in een zaak vastbijten ook relativeren, met zijn gevoel voor humor. Hij is benaderbaar, overal te zien, niet alleen in Stratum. Hij nam initiatief - bijv. rond de kwijtschelding voor ondernemers. Er wordt gezegd dat hij snel schakelt – hij  heeft een achterban van jong en oud en autochtoon en allochtoon: Wat hij op straat hoort wordt in de raad uitstekend verwoord. Het is een goeie jonge veelbelovende gast!

  Tot zover een aantal karakteristieken van de beide finalisten .In ieder geval mag Eindhoven trots zijn op twee van deze getalenteerde kanjers- we gaan daar nog veel van horen  en zien in de toekomst. Wie is het talent van 2012? De genomineerden ontlopen elkaar niet veel. De verschillen zijn klein. Maar er kan er maar één de winnaar zijn. Het woord is aan: Maarten Houben. (DE winnaar is: Ferry vd Broek!)

   

  Raadslid van het jaar

  Er waren zoals bekend drie kandidaten - opvallend was dat die drie deels een heel specifieke aanhang lijken te hebben. Frank Depla is duidelijk een kandidaat van de stad, de wereld van de evenementen, de  sport, het verenigingsgebeuren. Bianca van Kaathoven heeft supporters door de bevolking heen, met name het sociaal gebeuren en ook  in wijk en straat en buurt. Marco van Dorst is- zo lijkt het-  de keuze van de  volgers van de politiek en ondernemers. Dit gezegd hebbenden- voor wie wordt het deze  keer een happy hour?

  We beginnen met Bianca van Kaathoven. Zij is jong, dynamisch,oprecht, duidelijk, zeggen haar supporters. Ze heeft een flinke ontwikkeling  doorgemaakt sinds haar aantreden als raadslid. Met rust en bedachtzaamheid formuleert zij haar standpunten- en weet die goed te verdedigen, soms met vasthoudendheid. Maar ze kan ook snel en spontaan zijn, met humor. Zij heeft kennis van de dossiers, is goed geïnformeerd, kan met iedereen goed opschieten. Ze laat zich zien in de stad, is toegankelijk, staat dicht bij haar achterban. Ze is betrokken, maatschappij kritisch,sociaal bewogen, komt op voor de zwakkeren. Ze zet zich voor 200 % in. Ze heeft hart voor de zaken die ze uitvoert en waar ze voor staat Ze is daadkrachtig! Geen gedraai. Kortom: Een pittige sociale vrouw!
  Wordt zij dit jaar de winnaar?

  De tweede kandidaat die kort gekarakteriseerd wordt is Frank Depla. Hij is in het directe contact met de Eindhovenaren en is overal in de stad te  vinden, geïnteresseerd, ook in de weekends. Met veel enthousiasme en inzet probeert hij de leefbaarheid in Eindhoven positief te beïnvloeden. Zijn nadruk ligt op de amateursport of breedtesport,  maar men noemt  ook zijn aanpak van horizonvervuiling, het Senioren Overleg Gestel, de positie van de fietser, buurtopbouw …maar ook de kwetsbare burger. Hij is goed in het debat,fair, kan goed luisteren. Af en toe zet hij een 1 -2 tje op. Hij probeert via wederkerigheid jong en oud  op een plezierige wijze te verbinden. En zegt men: Het is een echte sociaal democraat. Hij confronteert de werkelijkheid van de stad met de werkelijkheid van het  stadhuis. Gaat deze alomtegenwoordige, sociale netwerker er met de prijs vandoor?

  De derde genomineerde van ons trio: Marco van Dorst. In zijn eerste periode combineert hij het voorzitterschap van de fractie, de commissie en het raadslidmaatschap op voortreffelijke wijze, zo wordt gesteld. Hij heeft grote onderwerpen op de agenda gezet zoals parkeren airport, flexibele bestemmingsplannen en terugdringen regelgeving. Hij wordt gekarakteriseerd  als een analyticus, goed spreker- helder, duidelijk en to the point, met gevoel voor humor. Hij is diplomatiek, bekend met de politieke verhoudingen  en mores  en past deze kennis goed toe. Hij toont betrokkenheid naar de burger in het publieke domein. Hij is creatief, constructief en oplossingsgericht. En wordt ook  gesteld: Hij is de een harde werker, de bruggenbouwer in de raad. Het is een opvallend professionele  bestuurlijke nieuwkomer. Wordt hij raadslid van het jaar 2012?

  Niet eenvoudig is de keuze: Gaat de bokaal naar Bianca, de pittige sociale vrouw, naar Frank de alomtegenwoordige …..of naar Marco , de bestuurlijke kanjer ? Maarten – wie is het geworden?

  (DE winnaar is Frank Depla)

  18/12/2012 -- Stichting Raadslid van het Jaar

  Frank Depla

  Image

  Ferry van den Broek

  Image

  Frank Depla in de krant; ED 19-12-2012

  Image

  2012 foto's verkiezingsuitslag

  Eindhovenaren kunnen de komende weken zelf bepalen wie ze dit jaar het beste gemeenteraadslid vinden:

  Bianca van Kaathoven (SP), Frank Depla (PvdA) of Marco van Dorst (D66). Een jury van deskundigen wees dit drietal woensdag aan voor de eindstrijd. Dat gebeurde tijdens een publieksavond in het Stadspaviljoen. Inwoners van Eindhoven kunnen nu hun voorkeur tot 14 december kenbaar maken via www.raadslidvanhetjaar.nl. De stem dient vergezeld te gaan van een motivatie. Die kan namelijk beslissend zijn in de uiteindelijke keuze van de winnaar. Ook kan gestemd worden via Twitter en Facebook.

   

  Tijdens dezelfde bijeenkomst is ook vastgelegd welke raadsleden ditmaal mogen strijden om de titel ‘Talent van het Jaar’. Hierbij kwamen Hafid Bouteibi (PvdA) en Ferry van den Broek (VVD) als besten uit de voorronde. Ook hier bepaalt het publiek wie de titel een jaar lang mag dragen.

  De organisatie van de verkiezing is in handen van de stichting Raadslid van het Jaar. Zij probeert langs deze weg het werk in de gemeenteraad in een positief daglicht te stellen. Raadsleden zijn immers het gehele jaar vele uren per week bezig met het behartigen van lokale belangen. Voor de verkiezing van Raadslid van het Jaar of Talent van het Jaar wordt vooral gekeken naar de manier, waarop de kandidaten zich in 2012 hebben onderscheiden: Hebben ze initiatieven genomen, hoe stonden ze in het debat en welke rol speelden ze in de richting van bewoners en organisaties?

  De winnaars worden dinsdag 18 december bekend gemaakt, direct na afloop van de laatste raadsvergadering van dit jaar. Dat gebeurt rond 21.00 uur in grand café Meneer Frits in de Heuvel Galerie. Het beste raadslid wordt de opvolger van PvdA’er Arnold Raaijmakers en ontvangt de Jan van de Biggelaar Award, genoemd naar het in 2009 plotseling overleden raadslid. Ook is er een kunstwerk voor het Talent van het Jaar.