Overzicht 2019

  Image

  Motivatierapport Jury Raadslid van het Jaar 2019

  Raadslid van het jaar

  Plaats 1: Arnold Raaijmakers

  Arnold is deskundig en heeft een grote dossierkennis. Als “oude rot” in het vak weet hij hoe hij in de politieke arena zaken aan de orde moet stellen met onderbouwde argumenten. Hierdoor is hij vaak het geweten van de raad bij complexe financiële dossier en zorgt hij ervoor dat er naar zijn inbreng geluisterd wordt. Hij heeft een overkoepelende visie op onderwijshuisvesting en cultuur en is daarbij zeer vasthoudend. Arnold laat regelmatig zien dat hij het dualisme goed begrepen omdat hij zich regelmatig als kritische luisteraar laat zien, ook naar zijn eigen wethouder. Hij krijgt wel van de vakjury de tip mee: ben daar consequent in: waarom welkritisch op bijvoorbeeld het Muziekgebouw en TAC, maar niet op WIJEindhoven/servicebureau? Daarnaast toont Arnold zijn betrokkenheid ook buiten de raad door interesse te tonen voor wat anderen voor de stad doen. Hij is gedegen en gedreven en het belang van de stad staat altijd voorop. Kortom: een oude rot in het vak die nog steeds laat zien een inspirerend voorbeeld te zijn voor de andere leden van de gemeenteraad.

  Plaats 2: Jannie Visscher

  Het is niet makkelijk om vanuit het wethouderschap het raadslidmaatschap op een goede manier in te vullen. Dat is Jannie voor 100 % gelukt. Als wethouder was ze verantwoordelijk voor het onderwijs, waarbij ze altijd het belang van de kinderen in de gaten hield. Ze komt op voor de kwetsbaren in de stad en weet haar oppositierol in deze integer in te vullen. Zij besteedt veel tijd en aandacht aan haar rol als gekozen volksvertegenwoordiger en beschikt daarbij altijd over actuele dossierkennis. Door haar verbindende rol en proactieve houding krijgt zij veel voor elkaar. Ze verwoordt haar boodschap in het debat helder en met slimme interrupties die recht doen aan een constructief maar kritisch debat. Wij snappen wel waarom zij het landelijk boegbeeld van de SP is geworden.

  Plaats 3: Robin Verleisdonk

  Robin toont als raadslid zichtbaarheid en betrokkenheid. Hij is stevig en durft. Zijn zorgvuldige voorbereiding zorgt ervoor dat hij een inhoudelijk goede argumentatie in de raadszaal laat zien. Hij is rustig en zakelijk, wel met gevoel voor de situatie. Robin is een verbinder, niet alleen van mensen maar ook op dossiers. Hij weet verbanden te leggen en houdt het grotere plaatje voor ogen. Hij heeft een duidelijke visie voor de stad Eindhoven. Met humor en bevlogenheid zet hij zich in voor een bruisende, duurzame en inclusieve stad. Regelmatig gaat hij in gesprek met bestuurders van scholen, woningcorporaties en andere inwoners om zich te laten voeden met wat er speelt in de stad en om te kijken hoe we de stad nog beter kunnen maken. Hij is kritisch als het moet en herinnert het college aan haar eigen afspraken en toezeggingen, maar complimenteert ook als er dingen goed gaan. Robin is benaderbaar en spreekt heldere taal.

  Talent van het jaar

  Plaats 1: Eva de Bruijn (GroenLinks)

  Volgens de vakjury zijn er vier thema’sin de Eindhovense politiek waar Eva een inspirerend voorbeeld van is: Politiek Eva is jong, slim en actief bezig met onze toekomst en brengt extra vrouwenpower in de gemeenteraad. Volgens de vakjury geeft politiek bedrijven met Eva’s creatieve geest en actiegerichtheid schwung in de raad, waardoor ze laat zien dat politiek leuk is en wél verbonden kan worden met dat wat er in de stad leeft.Ze stelt dossiers aan de kaak en ze gaat echt in actie. Zij neemt initiatief om zaken op de agenda te zetten zoals bijvoorbeeld studentenhuisvesting, verduurzaming en het initiatiefvoorstel jongerenambassadeurs. Debat Eva brengt als jong raadslid op een creatieve manier vernieuwing in de wijze waarop zij op een leuke en energierijke manier fel de discussie in het debat aangaat. Zij bereidt zich goed voor.Ze is zeer gedreven in de raadszaal en laat ook daarbuiten zien hoe belangrijk politiek kan zijn en ingezet kan worden. Het is knap hoe zij moeilijke onderwerpen bespreekbaar maakt en deze niet uit de weg gaat. Verbinding met de stad Betrokkenheid (bij de stad) lijkt bij haar vanzelf te gaan.Zij strijd met lef en passie voor haar zaak en probeert de dialoog tussen verschillende culturen en achtergronden tot stand te brengen en op die manier tot duurzame verbindingente komen. Zij is betrokken bij de stad vanuit het perspectief van de nieuwkomers vanuit alle geledingen: van student via international tot statushouder. Nieuwe generatie Eva laat bevlogenheid doorklinken in de gemeenteraad, waarbij ze de stem is van een nieuwe generatie. De vakjury ziet bij haar een sociale betrokkenheid waarbij ze, niet zoals de gemiddelde millennial, vooral voor haar eigen resultaat gaat. Naast haar drukke eigen bedrijf gaat ze er vol om te zorgen dat elke Eindhovenaar meedoet.Zij heeft een grote achterban en zoekt op allerlei (vernieuwde) manieren contact met inwoners en zet zich daarbij ook vol enthousiasme in om met name ook jongeren te betrekken bij de politiek. De volgende uitspraak van de vakjury maakt duidelijk waarom Eva de echte winnaar is: ‘Met Eva in de raad is de Eindhovense politiek aantrekkelijker!’

  Plaats 2: Remco van Dooren (CDA)

  Volgens de vakjury is Remco is jong, enthousiast, gedreven, veelzijdig en intelligent initiatiefrijk, scherp. Zijn positieve insteek en aanpak zijn een verademing: onverminderd enthousiast en verbonden met zijn achterban en doelgroep. Zijn dossierkennis is goed. Hij is bereid om zich actief in te zetten voor actuele problemen in de stad zoals recent Buslijn2, etc. Ook zoekt hij naar mogelijkheden om jongeren daadwerkelijk een gezicht te geven in de politiek. In dat kader was het een goed idee om basisschoolkinderen op een laagdrempelige manier in contact met de politiek te brengen.

  Hoewel Remco pas in zijn eerste termijn als raadslid zit, acteert hij in veel gevallen alsof hij al langer ervaring heeft. Remco is een sterk debater en is in korte tijd uitgegroeid tot een serieuze gesprekspartner in zowel zijn eigen fractie als in de raad. In de gemeenteraad is Remco bij uitstek de politicus die goed gebruik maakt van social media. Volgens de vakjury is Remco een geboren politicus die het nog ver gaat schoppen!

  Plaats 3 (ex aequo): Lex Janssen (VVD)

  Enkele kwalificaties uit het juryrapport over Lex: Lex is gedreven, bevlogen, leergierig, degelijk, bevlogen, positief kritisch. Hij is inhoudelijk sterk, weet de hoofdlijnen te pakken en zet zijn humor in om zijn tegenstanderseen weerwoord te bieden. Lex is scherp in debatten. Ook inhoudelijk zet hij een duidelijk verhaal neer namens zijn partij bij debatten over de kadernota, begroting of jaarrekening. Hij investeert veel tijd aan de inhoud, maar ook aan de relaties met collega-raadsleden. De vakjury ziet dat Lex zichtbaar geniet van zijn rol als raadslid en zich na één jaar al toont als een compleet ingevoerd raadslid.

  Plaats 3 (ex aequo): Bart Habraken (GroenLinks)

  Bart doet het goed! Hij is enthousiast, leergierig snel en effectief. Hij is het nieuwste raadslid en staat al direct zijn mannetje. Wat een start in de politiek voor een commissielid!Ondanks het feit dat hij net nieuw in de raad is, pakt hij de (moeilijke) portefeuille financiën met verve. Zijn inbreng voor de jaarrekening en de begroting waren erg goed, zeker als je weet dat het de eerste keer is dat hij als raadslid bij een dergelijke belangrijke vergaderinghet woord voert. Hij wist zelfs de pittige vragen wist hij goed te beantwoorden. Daarnaast maakt hij al een naam vanwege zijn liefde voor de natuur. Tip van de vakjury: Let de komende jaren goed op dit aanstormend talent.

  Publieksprijs

  Plaats 1: Remco van Dooren

  Er is 1 woord dat in bijna alle meldingen terugkomt en dat samenvat hoe de stad over Remco denkt: Topper.

  Waar blijkt dat uit: Volgens de publiekjury is Remco een actief, betrouwbaar, betrokken, sociaal, bevlogen, talentvol en gemotiveerd. Je zou er bijna van naast je schoenen gaan lopen ;). Volgens de inwoners van Eindhoven kijkt Remco niet alleen naar het breder geheel, maar ook naar het individueel en vraagt zich af ‘wat beweegt de mens en wat kan er beter voor die ene persoon?’ Dit leidt vaak weer naar het bredere geheel. Dat maakt hem op zijn jongeleeftijd een inspirerend gemeenteraadslid. Daarom isRemco een grote aanwinst voor de Eindhovense politiek. Hij zorgt voor een frisse wind in de raad, heeft goede ideeën en heeft een aanstekelijke energie. Hij weet op het juiste moment goede kritische vragen te stellen.

  Het Eindhovense publiek is opgevallen dat Remco zich ingezet heeft voor de leefbaarheid van de stad, het kerkdorp Acht, de Vestdijk, veiligheid, het jeugdlintje en de jeugdraad.

  Ook wordt gezien dat Remco dicht bij de mensenstaat. Hij is altijd in voor een praatje en hij luistert goed, mengt zich onder de mensen en maakt zich hard voor de bewoners van Eindhoven en laat zien dat je met de juiste motivatie veel kunt bereiken. Hij maakt zijn beloftes altijd waar en mensen voelen zich echt gehoord.Voor hij óver mensen spreekt in de raad, praat hij mét de betreffende mensen. Dat gaat van coffeeshophouders tot vrijwilligers van een voetbalclub en van sekswerkers tot mensen die een buurthuis willen opzetten. Remco is makkelijk benaderbaar en bereikbaar.

  Remco is een verbinder van generaties en is daarom een voorbeeld voor andere jongeren die overwegen om de politiek in te gaan. Jong, fris, durf, kracht en zo veel meer. Hij houdt met iedereen rekening, van jong tot oud! Vanwege zijn grote betrokkenheid voor wat er leeft in de wijken.

  In het kader van de publieksprijs is het belangrijkste compliment: Straalt TDK uit!

  Plaats 2:Tjerk Langman (LPF)

  Plaats 3: Adem Topdag (DENK)

  Persbericht van de Stichting Raadslid van het Jaar Eindhoven

  Arnold Raaijmakers weer Raadslid van het Jaar van Eindhoven

  Tijdens een goed bezochte bijeenkomst in de Bibliotheek Eindhoven werden de winnaars van de uitverkiezing van Raadslid en Talent van het Jaar over 2019 bekend gemaakt. De titels gingen naar respectievelijk Arnold Raaijmakers (PvdA) en Eva de Bruijn (GroenLinks). Evenals vorig jaar ging de publieksprijs naar Remco van Dooren (CDA).

  In zijn rapportage roemt de jury vooral de deskundigheid en de dossierkennis van de ervaren Arnold Raaijmakers, in het bijzonder zijn grote financiële inzicht in complexe dossiers zoals op het gebied van onderwijshuisvesting en cultuur. In 2011 viel Raaijmakers de titel Raadslid van het Jaar ook al ten deel. Over de talentvolle Eva de Bruijn is de jury eveneens heel positief: ‘met Eva in de raad is de Eindhovense politiek aantrekkelijker!’. Volgens de jury brengt De Bruijn als jong raadslid vernieuwing binnen de gemeentepolitiek door op een leuke en energierijke manier het debat aan te gaan. Zij weet ook zaken op de raadsagenda te zetten zoals bijvoorbeeld studentenhuisvesting, verduurzaming en de jongerenambassadeurs. Het publiek noemt Remco van Dooren onder meer een actief, betrouwbaar en sociaal betrokken raadslid die ‘voor een frisse wind in de gemeenteraad’ zorgt. Bij het publiek valt zijn grote inzet op voor de leefbaarheid van de stad, het kerkdorp Acht, de Vestdijk, veiligheid, het jeugdlintje en de jeugdraad.

  Voor meer informatie Jan Verheugt 06-22517615

  Image

  Verkiezing 'Raadslid van het Jaar' gaat weer van start

  Al sinds 2008 vindt de verkiezing Raadslid van het Jaar plaats. Sinds 2018 is er ook een afzonderlijke publieksprijs. Die ging vorig jaar naar Remco van Dooren (CDA). Ook dit jaar mogen de inwoners van Eindhoven hun stem weer uitbrengen via www.raadslidvanhetjaar.nl . Voor de ‘Raadslid van het Jaar Publieksprijs’ komen alle 45 leden van de gemeenteraad in aanmerking. Bij het uitbrengen van de stem is het verplicht een motivering in te vullen. De stemming start op 1 december en loopt tot en met 15 december.

  De organisatie van de verkiezing is in handen van de Stichting Raadslid van het Jaar. Zij probeert op een positieve manier aandacht te geven aan het raadswerk en raadsleden te stimuleren om zich te blijven inzetten voor de stad. Nadat Marcel van Bussel zich dit jaar uit de stichting heeft teruggetrokken, wordt momenteel een nieuw bestuur samengesteld. Jelle Krol is bereid gevonden om de rol van voorzitter van de stichting op zich te nemen. De jury-coördinatie, verantwoordelijk voor een vertrouwelijk en eerlijk verloop van de verkiezing, is in handen van zes voormalige raadsleden met een verschillende politieke achtergrond: Barbara van Benthem Jutting, Anjo Breuers, Frank Depla, Jos Peters, Hans Rozendaal en Karin Wagt, en voormalig griffier Jan Verheugt als secretaris.

  Naast de publieksprijs worden ook de traditionele prijzen 'Raadslid van het Jaar' en 'Talent van het Jaar' uitgereikt. Vorig jaar gingen die onderscheidingen naar respectievelijk Henk Jager (Christen Unie) en Remco van Dooren. Voor deze prijzen wordt gestemd door mensen van diverse organisaties en instellingen die beroepsmatig of als vrijwilliger met politici te maken hebben, zoals journalisten, ambtenaren, culturele instellingen, bedrijven en maatschappelijke organisaties. Bij hun overwegingen zullen zij zich laten leiden door vragen als hoe stonden raadsleden in het debat, welke rol speelden ze in de richting van bewoners en organisaties en wie heeft zich het afgelopen jaar onder meer met initiatieven onderscheiden. Ook de raadsleden brengen een stem uit.

  De uitreiking van de prijzen is op donderdagavond 23 januari in het gebouw van de Centrale Bibliotheek.